RS485 przez siec Wi-FI

Miejsce dobre do dyskusji nad własnymi projektami - pochwal się wszystkim co samodzielnie stworzyłeś.
ODPOWIEDZ
es2
Użytkownik
Posty: 109
Rejestracja: 13 mar 2018, 9:47

RS485 przez siec Wi-FI

Post autor: es2 » 20 paź 2019, 17:52

Rozwiązań wirtualnych portów COM (RS232C, UART) używających sieci Wi-Fi można zleźć w internecie wiele. Ich jakość jest lepsza lub gorsza. Z RS485 jest już dużo gorzej bo konieczne jest przełączanie kierunku transmisji. Dobrych rozwiązań nie znalazłem, aby zaoszczędzić czas przeznaczony na szukanie, analizę kodu i testy postanowiłem program napisać samemu. Posiłkowałem się rozwiązaniem znalezionym w internecie, z oryginału pozostało niewiele a kod nie był napisany zbyt dobrze dlatego nie ma sensu podawanie źródła, poza tym autor w kodzie nie chwalił się informacjami o sobie. Kod

Kod: Zaznacz cały

#include <ESP8266WiFi.h>


/*
 TODO:
 - Forularz do wysylania ramki do ORNO i okno prezentacji wyniku (wszystko w HEX)
 - chckbox do on/off zapytań do orno
 - Forularz do prametrów transmisji formatu ramki
*/


//#define DEBUG


//----- Ustawienia UART -----//
#define DIR485  D0  // D2 na PCB
#define BAUD  9600
#define FORMAT_UART SERIAL_8E1


//----- Ustawienia sieci -----//
#define DHCP  // uzycie definicji wlacza DHCP
#define WIFI_SSID  "ssid"
#define WIFI_PASS  "pass"


#ifndef DHCP    // Gdy nie wlaczone DHCP
IPAddress staticIP(192, 168, 2, 101);
IPAddress gateway(192, 168, 2, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
#endif


// #define DELAY_DIR     // Deklaracja wlacza pauze przed po nadaniu ramki (przydatne gdy nie ma terminowalinia linii z polaryzacja)
#define TIM_SEND_BYTE_UART  1200  // Czas nadawania bajtu przez UART
#define DEF_RESTART_WIFI  (5 * 60 * 10000) // 5 minut


WiFiServer localServer(8888);
WiFiClient localClient;


uint16_t Napiecie, WspolczynnikMocy, Czestotliwosc;
uint32_t Prad, MocCzynna, MocBierna, MocPozorna, EnergiaCzynna, EnergiaBierna;
uint32_t CzasDoResetu, CzasDoRstWifi, timeout485rx;
bool rdONROfull;
int8_t static pytanie = -1;


char static buf[10000];
//------------------------------------------------------------
#include "ESP8266WebServer.h"
ESP8266WebServer webServer(80);
//===========================================================
void IndexHandler()
{
 // webServer.send("Location", "/index.html",true ); // przekierowanie na plik w SPIFFS
 // webServer.send( 302,"text/plane" );  //EP 2018-12 str 31

 // webServer.send( 200, "text/plain", "Czas uruchomienia " + String( millis()) + "ms" );


 char txt[100];//1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777888888888899999999990000000000


// strcpy( buf, "<head> <title>Licznik ORNO</title> <meta http-equiv='refresh' content='5' /> </head>" ); // Firefox burzy sie na 'refresh'
 strcpy( buf, "<head> <title>Licznik ORNO</title> </head>" );


 strcat( buf, "<H3>Licznik ORNO</H3><P>" );
 sprintf( txt, "SysTick: %d sekund<P>", millis() / 1000 ); strcat( buf, txt );

#define TIM_OFLINE_ORNO  15000UL
 if ( millis() < timeout485rx + TIM_OFLINE_ORNO ) { // Timeout 15 sekund
  if ( rdONROfull ) {
   sprintf( txt, "<font color='GREEN'><B> ON-Line </B> Read record %d", pytanie ); strcat( buf, txt );
  }
  else {
   sprintf( txt, "<font color='ORANGE'><B> ON-Line </B> Read record %d", pytanie ); strcat( buf, txt );
  }
 }
 else {
  rdONROfull = false;
  int tim = millis() - ( timeout485rx + TIM_OFLINE_ORNO);
  if ( tim < 0 ) tim = 0;
  sprintf( txt, "<font color='RED'> <B>OFF-Line </B> Time %d", tim / 1000 ); strcat( buf, txt );
 }
 sprintf( txt, "<P>Napiecie = %d,%02dV", Napiecie / 100, Napiecie % 100 ); strcat( buf, txt );
 sprintf( txt, "<BR>Prad = %d,%03dA", Prad / 1000, Prad % 1000 ); strcat( buf, txt );
 sprintf( txt, "<BR>Czestotliwosc=%d,%02dHz", Czestotliwosc / 100, Czestotliwosc % 100 ); strcat( buf, txt );
 uint32_t MocSynchronizowana = MocCzynna + 1847900; // Dodajemy wskazanie licznie ZE
 // MocSynchronizowana -= todo: odejmujemy bierzace (od resetu) z ORNO
 sprintf( txt, "<P>MocCzynna = %d,%03dkW, ZE = %d,%03dkW ", MocCzynna / 1000, MocCzynna % 1000, MocSynchronizowana / 1000, MocSynchronizowana % 1000 ); strcat( buf, txt );
 sprintf( txt, "<BR>MocBierna = %d,%03dkWAr", MocBierna / 1000, MocBierna % 1000 ); strcat( buf, txt );
 sprintf( txt, "<BR>MocPozorna = %d,%03dkWA", MocPozorna / 1000, MocPozorna % 1000 ); strcat( buf, txt );
 sprintf( txt, "<BR>WspolczynnikMocy = %d,%03d", WspolczynnikMocy / 1000, WspolczynnikMocy % 1000 ); strcat( buf, txt );

 sprintf( txt, "<P>EnergiaCzynnaa = %d,%02dkWh", EnergiaCzynna / 100, EnergiaCzynna % 100 ); strcat( buf, txt );
 sprintf( txt, "<BR>EnergiaBierna = %d,%02dkVArh", EnergiaBierna / 100, EnergiaBierna % 100 ); strcat( buf, txt );

 strcat( buf, "</font>" );

 //strcat( buf, "<P><A HREF='/s'>Skanuj I2C</A>" );


 // webServer.send( 200, "text / plain", buf );
 webServer.send( 200, "text/html; charset=iso-8859-2", buf );
 /*
  void send (int code, const String &content_type, const String &content)
  void sendHeader (const String &name, const String &value, bool first=false)
  void sendContent (const String &content)
 */
}


void notFoundHandler()
{
 webServer.send( 404, "text/plain", "Strona nie istnieje." );
}
//w loop():
// webServer.handleClient();
//w setup():
// webServer.on( " / ", IndexHandler );  // tych deklaracji moze byc wiele,co by to nie znaczylo
// webServer.onNotFound( notFoundHandler );
// webServer.begin();


/*
 boolean syncEventTriggered = false; // True if a time even has been triggered
 NTPSyncEvent_t ntpEvent; // Last triggered event
 int8_t timeZone = 1;
 int8_t minutesTimeZone = 0;
 bool wifiFirstConnected = false;


 // Start NTP only after IP network is connected
 void onSTAGotIP (WiFiEventStationModeGotIP ipInfo) {
 Serial.printf ("***NTP*** Got IP: %s\r\n", ipInfo.ip.toString ().c_str ());
 Serial.printf ("Connected: %s\r\n", WiFi.status () == WL_CONNECTED ? "yes" : "no");
 wifiFirstConnected = true;
 }


 void onSTAConnected (WiFiEventStationModeConnected ipInfo) {
 Serial.printf ("***NTP*** Connected to %s\r\n", ipInfo.ssid.c_str ());
 }


 // Manage network disconnection
 void onSTADisconnected (WiFiEventStationModeDisconnected event_info) {
 Serial.printf ("***NTP*** Disconnected from SSID: %s\n", event_info.ssid.c_str ());
 Serial.printf ("Reason: %d\n", event_info.reason);
 //NTP.stop(); // NTP sync can be disabled to avoid sync errors
 }


 void processSyncEvent(NTPSyncEvent_t ntpEvent) {
 if (ntpEvent) {
  Serial.print ("***NTP*** Time Sync error: ");
  if (ntpEvent == noResponse)
   Serial.println ("NTP server not reachable");
  else if (ntpEvent == invalidAddress)
   Serial.println ("Invalid NTP server address");
 } else {
  Serial.print ("***NTP*** Got NTP time: ");
  Serial.println (NTP.getTimeDateString (NTP.getLastNTPSync ()));
 }
 }
*/


//===========================================================
uint16_t lenBufSerTx;

void setup() {
 ESP.wdtEnable(1000);

 
 Serial.begin(BAUD, FORMAT_UART);


 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
#ifndef DHCP
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.config(staticIP, gateway, subnet);
#endif
 pinMode(DIR485, OUTPUT);
 digitalWrite(DIR485, LOW);

 Find_WiFi();
 localServer.begin();
 localServer.setNoDelay(true);


 delay(100); // Czas na oproznienie bufora nadawczego UART
 lenBufSerTx = Serial.availableForWrite();
#ifdef DEBUG
 Serial.print( "\n\rBufor nadawczy UART "); Serial.print( lenBufSerTx ); Serial.println( " bajtow" );
#endif


 webServer.on( "/", IndexHandler );
 webServer.on( "/i", IndexHandler );
 // webServer.on( "/s", IndexHandlerScan ); // podstrona WWW HTTP
 webServer.onNotFound( notFoundHandler );
 webServer.begin();


 CzasDoRstWifi = millis() + DEF_RESTART_WIFI;
 CzasDoResetu = millis() + 1 * 60 * 60 * 1000; // 24h  //CzasDoResetu = millis() + 24 * 60 * 60 * 1000; // 24h


 ESP.wdtEnable(100);
}


//------------------------------------------------------------
void Find_WiFi() {
 Serial.print("\n\rRozlaczony, Lącze z sieca Wi-Fi '");
 Serial.print( WIFI_SSID );
 Serial.print("'...");

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(200);
  Serial.print(".");
 }
 
 Serial.print("\n\rPolaczony z siecia '");
 Serial.print( WIFI_SSID );
 Serial.print("' IP ");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 Serial.print(". Tryb UART BRIDGE ");
 
 Serial.flush();
 Serial.println();
}


//------------------------------------------------------------
void wyslij_na_RS485( uint8_t *sbuf, size_t len) {
 digitalWrite(DIR485, HIGH);
#ifdef DELAY_DIR
 delay(1);
#endif
 Serial.write(sbuf, len);
 //delay(15); // Niestety trzeba dobrac doswiadczalnie bo zalezy od dlugosci ramki
 // delay( len * 1.2 );//mozna tez czekac liczba bajtow x 1.2ms, bo wyslanie 1 bajtu przy 9600 8E1 trwa ok 0,0011458ms: 1/(9600/11)
 while ( Serial.availableForWrite() != lenBufSerTx ) ; // Get the number of bytes (characters) available for writing in the serial buffer without blocking the write operation.
 delayMicroseconds( TIM_SEND_BYTE_UART ); // Konieczne, bo uzywajac "Serial.availableForWrite()" stwierdzimy kiedy bufor jest pusty a nie kiedy znak wyslano z UART
#ifdef DELAY_DIR
 delay(1);
#endif
 digitalWrite(DIR485, LOW);
 Serial.println();
}


//===========================================================
void loop() {
 ESP.wdtFeed();

 
 if ( millis() > CzasDoResetu ) {
  Serial.print("\n\r*** Abort ***");
  while ( Serial.availableForWrite() );
  abort();
 }
 /*
  if ( millis() > CzasDoRstWifi ) {
   millis() + DEF_RESTART_WIFI;

   Serial.println("***** Restart Wi-Fi *****");
   disconnect
   po kilkun sekundach connect
   WiFi.begin();
  }
 */


 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) Find_WiFi();
 if (localServer.hasClient()) {
  if (!localClient.connected()) {
   if (localClient) localClient.stop();
   localClient = localServer.available();
  }
 }


 //----- HTTP -----//
 webServer.handleClient();


 //----- Cykliczne odpytywanie licznika -----//
#define CO_ILE_PYTAC_ORNO  5000
 const byte zapytanie[][8] =
 {
  { 0x00, 0x03, 0x01, 0x31, 0x00, 0x01, 0xD5, 0xE8 }, // Pytanie o napiecie
  { 0x00, 0x03, 0x01, 0x39, 0x00, 0x02, 0x14, 0x2B }, // Pytanie o prad
  { 0x00, 0x03, 0x01, 0x40, 0x00, 0x02, 0xC5, 0xF2 }, // Pytanie o moc czynna
  { 0x00, 0x03, 0x01, 0x48, 0x00, 0x02, 0x44, 0x30 }, // Pytanie o moc bierna
  { 0x00, 0x03, 0x01, 0x58, 0x00, 0x01, 0x05, 0xF4 }, // Pytanie o PF
  { 0x00, 0x03, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x0A, 0xE6, 0x1C }, // Pytanie o zuzyta energie czynna
  { 0x00, 0x03, 0xA0, 0x1E, 0x00, 0x0A, 0x86, 0x1A }, // Pytanie o zuzyta energie bierna
  { 0x00, 0x03, 0x01, 0x50, 0x00, 0x02, 0xC4, 0x37 }, // Pytanie o moc pozorna
  { 0x00, 0x03, 0x01, 0x30, 0x00, 0x01, 0x84, 0x28 }, // Pytanie o czestotliwosc
  { 0xFF }
 };
 int8_t static fl_Pytanie;
 unsigned long static timeoutOdpytanie;
 if ( millis() >= timeoutOdpytanie ) {
  timeoutOdpytanie = millis() + CO_ILE_PYTAC_ORNO;

  fl_Pytanie = true;

  ++pytanie;
  if ( zapytanie[pytanie][0] != 0xFF ) wyslij_na_RS485( (uint8_t*)zapytanie[pytanie], 8 );
  else pytanie = -1;
 }


 //----- WiFi->UART -----//
 /*
  if (localClient && localClient.connected()) {
   if (localClient.available()) {
    size_t len = localClient.available();
    uint8_t sbuf[len];
    localClient.readBytes(sbuf, len);
    digitalWrite(DIR485, HIGH);
    delay(2);
    Serial.write(sbuf, len);
    delay(15); // Niestety trzeba dobrac doswiadczalnie bo zalezy od dlugosci ramki
    //mozna tez czekac liczba bajtow x 1.2ms, bo wyslanie 1 bajtu przy 9600 8E1 trwa ok 0,0011458ms: 1/(9600/11)
    digitalWrite(DIR485, LOW);
   }
  }
 */
 if (localClient && localClient.connected()) {
  if (localClient.available()) {
   timeoutOdpytanie = millis() + CO_ILE_PYTAC_ORNO * 2;

   size_t len = localClient.available();
   uint8_t sbuf[len];
   localClient.readBytes(sbuf, len);
   wyslij_na_RS485(sbuf, len);
  }
 }


 //----- UART->WiFi -----//
 /*
  if (Serial.available()) {
   delay(20); // Czekamy az wiecej znakow bedzie w buforze (przy 9600 ok 10)

   size_t len = Serial.available();
   uint8_t sbuf[len];
   Serial.readBytes(sbuf, len);
   if (localClient && localClient.connected()) {
    localClient.write(sbuf, len);
   }
  }
 */
 uint32_t static timeoutWr;
 size_t static prevLen;
 if ( prevLen != Serial.available() ) {
  prevLen = Serial.available();
  timeoutWr = millis() + 5; // Przychodzacy znak ustawia timeout
 }
 if ( millis() >= timeoutWr ) { // Gdy timeout minie
  timeoutWr = 0xFFFFFFFF;  // Zatrymujemy liczenie

  size_t len = Serial.available();
  uint8_t sbuf[len];
  Serial.readBytes(sbuf, len);

  if ( fl_Pytanie ) { // Jesli zapytanie lokalne (przez ESP)
   fl_Pytanie = false;
   timeout485rx = millis();

#ifdef DEBUG
   char txt[50];
   Serial.println( );
   for ( byte x = 0; x < len; x++) {
    sprintf( txt, " %02x", sbuf[x] );
    Serial.print( txt );
   }
#endif

   // todo: sprawdzenie CRC
   switch ( pytanie ) {
    case 0:  // Pytanie o napiecie
     Napiecie = sbuf[3] << 8 | sbuf[4];
#ifdef DEBUG
     sprintf( txt, "\n\rNapiecie=%d,%02d", Napiecie / 100, Napiecie % 100 ); Serial.println( txt );
#endif
     break;
    case 1:  // Pytanie o prad
     Prad = sbuf[3] << 24 | sbuf[4] << 16 | sbuf[5] << 8 | sbuf[6];
#ifdef DEBUG
     sprintf( txt, "\n\rPrad=%d,%03d", Prad / 1000, Prad % 1000 ); Serial.println( txt );
#endif
     break;
    case 2:  // Pytanie o moc czynna
     MocCzynna = sbuf[3] << 24 | sbuf[4] << 16 | sbuf[5] << 8 | sbuf[6];
#ifdef DEBUG
     sprintf( txt, "\n\rMocCzynna=%d,%03d", MocCzynna / 1000, MocCzynna % 1000 ); Serial.println( txt );
#endif
     break;
    case 3:  // Pytanie o moc bierna
     MocBierna = sbuf[3] << 24 | sbuf[4] << 16 | sbuf[5] << 8 | sbuf[6];
#ifdef DEBUG
     sprintf( txt, "\n\rMocBierna=%d,%03d", MocBierna / 1000, MocBierna % 1000 ); Serial.println( txt );
#endif
     break;
    case 4:  // Pytanie o PF
     WspolczynnikMocy = sbuf[3] << 8 | sbuf[4];
#ifdef DEBUG
     sprintf( txt, "\n\rWspolczynnikMocy=%d,%03d", WspolczynnikMocy / 1000, WspolczynnikMocy % 1000 ); Serial.println( txt );
#endif
     break;
    case 5:  // Pytanie o zuzyta energie czynna
     EnergiaCzynna = sbuf[3] << 24 | sbuf[4] << 16 | sbuf[5] << 8 | sbuf[6]; // Total, kolejne UINT32 to taryfy T1, T2, T3 i T4
#ifdef DEBUG
     sprintf( txt, "\n\rEnergiaCzynnaa=%d,%02d", EnergiaCzynna / 100, EnergiaCzynna % 100 ); Serial.println( txt );
#endif
     break;
    case 6:  // Pytanie o zuzyta energie bierna
     EnergiaBierna = sbuf[3] << 24 | sbuf[4] << 16 | sbuf[5] << 8 | sbuf[6]; // Total, kolejne UINT32 to taryfy T1, T2, T3 i T4
#ifdef DEBUG
     sprintf( txt, "\n\rEnergiaBierna=%d,%02d", EnergiaBierna / 100, EnergiaBierna % 100 ); Serial.println( txt );
#endif
     break;
    case 7:  // Pytanie o moc pozorna
     MocPozorna = sbuf[3] << 24 | sbuf[4] << 16 | sbuf[5] << 8 | sbuf[6];
#ifdef DEBUG
     sprintf( txt, "\n\rMocPozorna=%d,%03d", MocPozorna / 1000, MocPozorna % 1000 ); Serial.println( txt );
#endif
     break;
    case 8:  // Pytanie o czestotliwosc
     Czestotliwosc = sbuf[3] << 8 | sbuf[4];
     rdONROfull = true;
#ifdef DEBUG
     sprintf( txt, "\n\rCzestotliwosc=%d,%02d", Czestotliwosc / 100, Czestotliwosc % 100 ); Serial.println( txt );
#endif
     break;
   }
  }
  else { // Zapytanie z Wi-Fi
   if (localClient && localClient.connected()) {
    localClient.write(sbuf, len);
   }
  }
 }


}
działa, co można zobaczyć klikając na http://es2.noip.pl:83/, ale wymaga dopracowania i rozbudowy. Strona sprzetowa jest banalna
Obrazek
Jak podłączyć RX i TX do MAX485 czy lepiej MAX3458 albo do odpowiednika nie trzeba się rozpisywać. Linia D2 płytki Wemos steruje wyprowadzeniami 2 i 3 drivera (wyprowadzenia DE i /RE). Linie A i B warto spolaryzować.

ODPOWIEDZ