MSP430 - mruganie diodami

Forum pasjonatów mikrokontrolerów MSP430.
ODPOWIEDZ
panicz74
-
Posty: 1
Rejestracja: 14 sty 2015, 14:42
Lokalizacja: Opole

MSP430 - mruganie diodami

Post autor: panicz74 » 14 sty 2015, 14:48

Bardzo proszę was o pomoc bo już mi witki opadają. Co robię źle w tym programie? Nikt nie potrafi mi pomóc.

Zadanie:

Kod: Zaznacz cały

Ćwiczenie Nr 3 /Elektrotechnika

Napisać program dla mikrokontrolera MSP430FG4618, który w przerwaniu od Basic Timera – mruga jedną
z diod LED podłączonych do portu P2 (P2.1 i P2.2). Czas pomiędzy zmianą stanu na diodach LED to:

0,1 s
0,2 s
0,3 s
0,4 s
0,55 s
0,6 s
0,7 s
0,8 s
0,9 s
1,05 s
1,1 s
1,2 s
1,3 s
1,4 s

Dodatkowo jeden z mikrostyków podłączonych do portu P1 (P1.0 lub P1.1) ma za zadanie włączanie
lub wyłączanie mrugania diodą. Do tego celu należy wykorzystać przerwanie zewnętrzne od portu P1.
W programie głównym należy przejść do trybu oszczędzania energii LPM3.

Przykładowy program: msp430xG46x_P1_02.c i msp430xG46x_bt_01.c
Moje rozwiązanie (poniekąd nieoptymalne i nie działa):

Kod: Zaznacz cały

#include <msp430xG46x.h>
int i=0;
int flaga=0;
void main(void)
{
 
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;         //zatrzymanie watchdoga
 

 FLL_CTL0 |= XCAP18PF;           //Set load cap for 32k xtal
 
 

 P2DIR |= 0x02;              //piny na wyjscia
 P1DIR &= 0xFC;              //piny na wejscia
 P2OUT &= 0x06;              //zerowanie stanów wyjść
 BTCTL = BT_ADLY_2;            //ustawienie wywołań basic timera
 IE2 |= BTIE;               //przerwanie od basic timera
 P1IE |= 0x01;               //przerwanie od przycisku
 P1IES |= 0x01;              //reakcja na przerwania od przerwania
 P1IFG &= ~0x01;              //zerowanie flagi
 

 _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);         
 
}
 

// Basic Timer Interrupt Service Routine
#pragma vector=BASICTIMER_VECTOR          //podprogram przerwania obsługi
__interrupt void basic_timer_ISR(void)
 

{
 i=i+1;         
 if(i==525)
 {
if (flaga==0)
  {
   P2OUT ^= 0x02;
  }
else
  {
   P2OUT&=~0x02;            //jeśli flaga zero migaj diodą jeśli nie wyłącz wyjście diody
  }                      
   i=0;                 //zerowanie zmiennej odpowiadającej za zliczanie wywołań basic timera
 }                       // Toggle P2.1                         
}
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1_ISR (void)     //przerwanie od przycisku
{
 if (flaga==0)
 {
  flaga = 1;               //zmiana flagi na na stan przeciwny za każdym wywołaniem przerwania od przycisku
 }              
 else if (flaga==1)
 {
  flaga =0;
 }
 P1IFG &= ~0x01;             //wyzerowanie flagi przerwania
}
Może ktoś wie jak to zrobić inaczej???

ODPOWIEDZ