Czy zawił bit C ?

To forum jest dla wszystkich pasjonatów wiecznie młodych mikrokontrolerów '51. Wymiana doświadczeń i pomoc dla początkujących w pisaniu programów zarówno w C, Asemblerze jak i BASCOM. Zapraszam znawców tematu, aby pomogli wszystkim początkującym!
ODPOWIEDZ
Badman
-
Posty: 36
Rejestracja: 12 sty 2010, 13:07
Lokalizacja: Góra

Czy zawił bit C ?

Post autor: Badman » 25 sty 2011, 14:30

Do pomiaru temperatury używam termometr cyfrowy DS1820, który jest podłączony do Pin 3.5 uC AT89C2051. Natomiast wyświetlanie odbywa się na podwójnym wyświetlaczu o wspólnych anodach, które sterowane są poprzez 2 trazystory NPN. Bazy tych trazystorów poprzez rezystory podpięte do P3.0 i P3.1. Katodami wyświetlaczy steruje 74LS47, a on jest wysterowany przez:

P1.7 -> A0
P1.6 -> A1
P1.5 -> A2
P1.4 -> A3

Główny kod wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

wire equ P3.5
Led1 equ P3.0
Led2 equ P3.1

brak_urzadzen_1_wire equ 20h
tmp equ 21h

DL1 equ 50h
DL2 equ 51h

starszy_bajt equ 52h
mlodszy_bajt equ 53h
ulamkowa equ 54h
calkowita equ 55h

sek equ 56h
  
  org 0h
  ljmp start
  
  org 0Bh
przerwanieT0:
  mov TH0, #0ECh ; zaladowanie licznika
  mov TL0, #78h
  
  push Acc
  inc R3
  cjne R3, #200, skok
  mov R3, #0
  inc sek
  setb tmp
skok:
  
  cjne R1, #52h, spr
  mov R1, #50h ; jezeli R1 = 52h -> R1=50h
spr:
  mov Acc, R1
  mov R7, #1h ; P3.0=1, P3.1=0 
  jnb Acc.0, pokaz
  mov R7, #2h ; P3.0=0, P3.1=1
pokaz:
   mov A, P3
   orl A, #3h ; ustawienie 2 mlodszych _bitow P1 potzrebnych do wylaczenia DL1 i DL2
   mov P3, A
   mov P1, @R1
   mov A, P3
   xrl A, R7 ; ustawienie 2 mlodszych _bitow P1 potrzebnych do odpowiedniego wysterowania DL1 i DL2
   mov P3, A
   pop Acc
   inc R1
  reti
  
start:
  mov R1, #50h ; ustawienie komorki pamieci 50h, czyli na DL1
  clr TR0 ; zatrzymanie licznika T0
  mov TMOD,#01h ; T0 jako 16-bitowy

  mov TH0, #0ECh ; zaladowanie licznika
  mov TL0, #78h
  setb ET0 ; odblokowanie przerwania od T0
  setb PT0 ; priorytet na toprzerwanie
  setb EA ; wlaczenie przerwan 
  mov DL2, #0
  mov DL1, #0
  setb TR0 ; wlaczenie licznika T0
  setb tmp;
 
loop: ; glowne petla programu
  jbc tmp, dalej
  ;sjmp loop
dalej:
  lcall Init_1_Wire
  mov A,#0CCh
 lcall Zapisz_Bajt_1_Wire
 mov A,#044h
 lcall Zapisz_Bajt_1_Wire
 mov B,#0
 lcall opoznienie
 mov B,#0
 lcall opoznienie
 lcall init_1_wire
 
 mov A,#0CCh
 lcall Zapisz_Bajt_1_Wire
 mov A,#0BEh
 lcall Zapisz_Bajt_1_Wire
 
 
 lcall Czytaj_Bajt_1_Wire ; wczytanie LSB
 mov mlodszy_bajt,A
 
 lcall Czytaj_Bajt_1_Wire ; wczytanie MSB
 lcall Init_1_Wire
 mov starszy_bajt,A
 
 mov A, starszy_bajt
 mov R0, #mlodszy_bajt 
 xchd A,@R0
 mov ulamkowa, A
 
 mov A, @R0
 swap A
 mov calkowita, A
 
  acall Hex2Dec
 
  mov R2,#0
  mov R4, #1
 ; sjmp loop
petla:  
  mov B, #0
  acall Opoznienie
  djnz R2, petla
  djnz R4, petla
  
stop: sjmp loop

Opoznienie: 
 djnz B, Opoznienie ; 2us * B
 ret
 
Hex2Dec: ; w A dziesiatki, w B jednosci. Niszczy A i B
 push B
 mov B, #10
 div AB
 swap A
 mov DL1, A
 mov A, B
 pop B
 swap A
 mov DL2, A
 ret
 

$INCLUDE (X:\kod\lib\1wire.a51) 
 END

 
Kod do obsługi 1wire:

Kod: Zaznacz cały

Init_1_Wire:
 clr wire
 mov B,#0
 lcall Opoznienie
 setb wire
 mov B,#30
 lcall Opoznienie
 mov C,wire
 mov brak_urzadzen_1_wire,C
 lcall Opoznienie
 ret
 
RD_Wire_Bit:
 clr wire
 setb wire
 mov B,#5
 nop
 lcall Opoznienie
 mov C,wire
 mov B,#60
 lcall Opoznienie
 ret

Czytaj_Bajt_1_Wire:
 mov R6,#8
czytaj_kolejny_bit:
 lcall RD_Wire_Bit
 rrc A
 djnz R6,czytaj_kolejny_bit
 ret
 
 
WR_Wire_Bit:
 mov B, #1
 cpl C 
 
 ;mov B.5, C
 
 orl B, #100000b
 jc wr_nie_zero
 anl B, #11011111b
  
Wr_Nie_Zero:
 clr wire
 lcall Opoznienie
 setb wire
 jnc Wire_1
 ret
 
Wire_1:
 mov B, #30
 lcall Opoznienie
 ret
 
Zapisz_Bajt_1_Wire:
 mov R6, #8 
zapisz_kolejny_bit:
 rrc A
 lcall WR_Wire_Bit
 djnz R6, zapisz_kolejny_bit
 ret
Kiedy robię odczyt co sekunde wydaje się być ok, na wyświetlaczy nie pojawiają się stany pośrednie. Kiedy opóźnienie wykonywane jest poprzez skoki do "petla" mam na wyświetlacz chwilę dziwne liczby.
Domyślam się procedury do 1wire używają C, a w procedurze przerwania jest polecenie cjne, które ustawia C.
Zgadłem ? :)

PS. Układ zrobiony na uniwersalnej płytce stykowej - pająk. Dodatkowo jak włącze zasilanie przy zczytywaniu 1 sekundowym mam wyświetloną wartość 85 i po chwili (pewnie po 1 sek) jest już ok.

keruseykaryu

Post autor: keruseykaryu » 25 sty 2011, 18:35

Dodaj do przerwania PUSH PSW i na koniec POP PSW. To znaczniki się zachowają.

Kod: Zaznacz cały

  org 0Bh 
przerwanieT0: 
  push Psw
  mov TH0, #0ECh ; zaladowanie licznika 
  mov TL0, #78h 
  
  <cięcie>

   mov P3, A 
   pop Acc 
   inc R1 

   pop Psw
  reti

ODPOWIEDZ