Edge LED Clock, w stylu nixie retro z zastosowaniem ESP

Miejsce dobre do dyskusji nad własnymi projektami - pochwal się wszystkim co samodzielnie stworzyłeś.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
hetm4n
-
Posty: 37
Rejestracja: 21 mar 2008, 0:30
Lokalizacja: Ruda Śląska

Edge LED Clock, w stylu nixie retro z zastosowaniem ESP

Post autor: hetm4n » 23 sty 2022, 3:07

Obrazek
Witam
Po wykonaniu zegara na lampach Nixie, wpadłem na pomysł wykonania czegoś o podobnej zasadzie działania, lecz z długą żywotnością owych wyświetlaczy cyferek.

Obudowa wykonana ze sklejki 8 mm, którą wyfrezowałem na cnc3018, sklejona warstwowo i pomalowana lakierobejcą. Z czarnej pleksi 2 mm wyciąłem maskownice diod led, oraz ramkę dla wycentrowania słupka z cyferkami. Cyfry wycięte z pleksi bezbarwnej 2 mm i wygrawerowanymi cyframi 0-9, łącznie 40 szt. Tu niestety nie podołałem na moim sprzęcie, ani tego wyciąć laserem 5 W, ani wyfrezować, więc zamówiłem w firmie profesjonalnie wycięte laserem.
Na tokarce wykonane pierścionki z aluminium ładnie ozdabiające podstawy kloszy. Klosze wykonane z żarówek typu retro z obciętym dołem :) wklejone do pierścionków. Blaszki z alpaki 0.2mm osadzone wokół pleksy wykonałem również na frezarce cnc3018
Środkowa lampka sekund wykonana z diody LED 10 mm.

PCB wykonane termotransferem, ze względu na dużą ilość miejsca nie bawiłem się w miniaturyzację elektroniki.


Sercem zegara jest płytka NodeMCU v3, sterowanie ledami odbywa się poprzez rejestry przesuwne 74hc595, dekodery bcd CD4028 i drivery tranzystorowe TD62783. Układ aktualizuje godzinę po wifi. Dodatkowo jest ekran OLED 128x64 i enkoder z przyciskiem do obsługi menu, który zrobiłem jako dopinany osobno gdy jest potrzeba. Nowe oprogramowanie posiada funkcje takie jak:
Ustawienie strefy czasowej,
Automatyczny czas letni/zimowy,
Godziny w trybie 12/24,
Włączenie/wyłączenie migania diody sekundnika.
Ochronę katod dla lamp nixie, czyli efekt przeliczania każdej cyfry, ustawiane co 1,2,5,10,15min lub wyłączenie efektu,
Automatyczne wyłączenie/włączenie o zadanej porze,
Wygaszacz ekranu OLED,
Aktywacja 0 w pierwszej kolumnie godzin,
Reset WiFi.

Kod: Zaznacz cały

	
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <TimeLib.h>
#include <Timezone.h>
#include <Wire.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <avdweb_Switch.h>
#include <Ticker.h>

#define AP_NAME "ESPCLOCK"
#define AP_PASSWORD "PASSWORD"

#define CLOCK_COLON // Comment out if not using colon separator PCB

#define D0 16 // LED_BUILTIN
#define D1 5 // I2C Bus SCL (clock)
#define D2 4 // I2C Bus SDA (data)
#define D3 0 // 
#define D4 2 // Blue LED 
#define D5 14 // SPI Bus SCK (clock)
#define D6 12 // SPI Bus MISO 
#define D7 13 // SPI Bus MOSI
#define D8 15 // SPI Bus SS (CS) 
#define D9 3 // RX0 (Serial console) 
#define D10 1 // TX0 (Serial console) 

const int powerPin = D3;
const int dataPin = D5; // SER (pin 14)
const int latchPin = D6; // RCLK (pin 12)
const int clockPin = D7; // SRCLK (pin 11)
const int colonPin = D8;
const int encoderPinA = D9;
const int encoderPinB = D10;
const int encoderButtonPin = D0;


WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 0, 7200000); // Update time every two hours

// Set timezone rules. Offsets set to zero, since they will be loaded from EEPROM
TimeChangeRule myDST = {"DST", Second, Sun, Mar, 2, 0};  
TimeChangeRule mySTD = {"STD", First, Sun, Nov, 2, 0};   
Timezone myTZ(myDST, mySTD);

#define OLED_RESET LED_BUILTIN
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

const int debouncePeriod = 50;
const int longPressPeriod = 3000; // Set longPressPeriod to 3 seconds. Will manually turn on/off Nixies if button held for longer than 3 sec.
Switch encoderButton = Switch(encoderButtonPin, INPUT, LOW, debouncePeriod, longPressPeriod);
Ticker buttonTickler;
 
int encoderPos, encoderPosPrev;

enum Menu {
 TOP,
 SETTINGS1,
 SETTINGS2,
 SET_UTC_OFFSET,
 ENABLE_DST,
 SET_12_24,
 BLINK_COLON,
 CATHODE_PROTECT,
 AUTO_SHUTOFF,
 AUTO_SHUTOFF_ENABLE,
 AUTO_SHUTOFF_OFFTIME,
 AUTO_SHUTOFF_ONTIME,
 SHOW_ZERO,
 RESET_WIFI,
 SCREENSAVER_MENU,
 SCREENSAVER
} menu;

// EEPROM addresses
const int EEPROM_addr_UTC_offset = 0; 
const int EEPROM_addr_DST     = 1; 
const int EEPROM_addr_12_24    = 2; 
const int EEPROM_addr_protect   = 3; 
const int EEPROM_addr_shutoff_en = 4;
const int EEPROM_addr_shutoff_off = 5;
const int EEPROM_addr_shutoff_on = 6;
const int EEPROM_addr_showzero  = 7;
const int EEPROM_addr_blink_colon = 8;
const int EEPROM_addr_screensaver = 9;

bool enableDST;     // Flag to enable DST
bool set12_24;     // Flag indicating 12 vs 24 hour time (0 = 12, 1 = 24);
bool showZero;     // Flag to indicate whether to show zero in the hour ten's place
bool enableBlink;    // Flag to indicate whether center colon should blink

uint8_t ssOption;    // Screen saver option (0=disabled, 1=scrolling image, 2=turn off OLED)

uint8_t interval_indx; // Cathode protection interval index
const int num_intervals = 6;
const int intervals[num_intervals] = {0, 15, 30, 60, 120, 240}; // Intervals in minutes, with 0 = off

bool enableAutoShutoff; // Flag to enable/disable nighttime shut off
int autoShutoffOfftime, autoShutoffOntime; // On and off times from 0 to 95 in 15 minute intervals

time_t protectTimer = 0, menuTimer = 0;
bool nixieOn = true, manualOverride = false;
bool initProtectionTimer = false; // Set true at the top of the hour to synchronize protection timer with clock

// Screensaver Bitmaps
#define INVADER_HEIGHT  16
#define INVADER_WIDTH  24
static const unsigned char PROGMEM invader1_bmp[] =
{ B00000110, B00000000, B01100000,
 B00000110, B00000000, B01100000,
 B01100001, B10000001, B10000110,
 B01100001, B10000001, B10000110,
 B01100111, B11111111, B11100110,
 B01100111, B11111111, B11100110,
 B01111110, B01111110, B01111110,
 B01111110, B01111110, B01111110,
 B01111111, B11111111, B11111110,
 B01111111, B11111111, B11111110,
 B00011111, B11111111, B11111000,
 B00011111, B11111111, B11111000,
 B00000110, B00000000, B01100000,
 B00000110, B00000000, B01100000,
 B00011000, B00000000, B00011000,
 B00011000, B00000000, B00011000};
    
static const unsigned char PROGMEM invader2_bmp[] =
{ B00000110, B00000000, B01100000,
 B00000110, B00000000, B01100000,
 B00000001, B10000001, B10000000,
 B00000001, B10000001, B10000000,
 B00000111, B11111111, B11100000,
 B00000111, B11111111, B11100000,
 B00011110, B01111110, B01111000,
 B00011110, B01111110, B01111000,
 B01111111, B11111111, B11111110,
 B01111111, B11111111, B11111110,
 B01100111, B11111111, B11100110,
 B01100111, B11111111, B11100110,
 B01100110, B00000000, B01100110,
 B01100110, B00000000, B01100110,
 B00000001, B11100111, B10000000,
 B00000001, B11100111, B10000000};
  
void setup() {
 pinMode(dataPin, OUTPUT);
 pinMode(latchPin, OUTPUT);
 pinMode(clockPin, OUTPUT); 
 pinMode(encoderPinA, INPUT_PULLUP);
 pinMode(encoderPinB, INPUT_PULLUP);
 pinMode(colonPin, OUTPUT);
 pinMode(powerPin, OUTPUT);

 digitalWrite(powerPin, true); // Set NCH6100HV power supply SHDN pin high (high voltage off)

 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // OLED I2C Address, may need to change for different device,
                       // Check with I2C_Scanner
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.clearDisplay();
 
 display.setCursor(0,0);
 display.println("Connecting...");
 display.println();
 display.println("Cycle Power after a");
 display.println("few minutes if no");
 display.print("connection.");
 display.display();

  // Setup WiFiManager
 WiFiManager MyWifiManager;
 MyWifiManager.setAPCallback(configModeCallback);
 MyWifiManager.autoConnect(AP_NAME,AP_PASSWORD); // Default password is PASSWORD, change as needed
 
 display.clearDisplay();
 display.setCursor(0,0);
 display.print("Wifi Connected");
 display.display();

 timeClient.begin();

 display.setCursor(0,28);
 display.println("Updating local time");
 display.display();
 while (!timeClient.update()) {
  delay(500);
  display.print(".");
  display.display();
 }

 EEPROM.begin(10);
 
 // Read UTC offset from EEPROM
 int utc_offset = (((int)EEPROM.read(EEPROM_addr_UTC_offset)+12) % 24) - 12;

 // Read Daylight Savings Time setting from EEPROM
 enableDST = EEPROM.read(EEPROM_addr_DST) != 0;

 mySTD.offset = utc_offset * 60;
 myDST.offset = mySTD.offset;
 if (enableDST) {
  myDST.offset += 60;
 }
 myTZ = Timezone(myDST, mySTD);

 // Read 12/24 hour setting from EEPROM
 set12_24 = EEPROM.read(EEPROM_addr_12_24) != 0;

 // Read cathode proection interval from EEPROM
 interval_indx = EEPROM.read(EEPROM_addr_protect);
 if (interval_indx >= num_intervals) interval_indx = 0;

 // Read auto shutoff settings
 enableAutoShutoff = EEPROM.read(EEPROM_addr_shutoff_en) != 0;
 autoShutoffOfftime = (int)EEPROM.read(EEPROM_addr_shutoff_off);
 autoShutoffOntime = (int)EEPROM.read(EEPROM_addr_shutoff_on);
 if (autoShutoffOfftime > 95) autoShutoffOfftime = 0; // 96 15-minute intervals in day
 if (autoShutoffOntime > 95) autoShutoffOntime = 0;

 // Read show zero setting from EEPROM
 showZero = EEPROM.read(EEPROM_addr_showzero) != 0;

 // Read colon blink setting from EEPROM
 enableBlink = EEPROM.read(EEPROM_addr_blink_colon) != 0;

 // Read screensaver setting from EEPROM
 ssOption = EEPROM.read(EEPROM_addr_screensaver);
 if (ssOption > 2) ssOption = 0;
 
 menu = TOP;
 updateSelection();

 digitalWrite(powerPin, false); // Set NCH6100HV power supply SHDN pin low (high voltage on)
 timeClient.update();
 setTime(myTZ.toLocal(timeClient.getEpochTime()));
 displayTime();
 menuTimer = now();
 buttonTickler.attach_ms(20, buttonPoll); // Check button state every 20 msec
}

void loop() { 
 updateEncoderPos();

 // If button held for longer than 3 seconds, toggle Nixie tubes on/off
 if (encoderButton.longPress()){
  manualOverride = true; // Overrides auto shutoff for this period
  nixieOn = !nixieOn;
  digitalWrite(powerPin, !nixieOn); // Toggle NCH6100HV power supply SHDN pin 
  menu = TOP;
  updateSelection(); 
 }

 if (encoderButton.pushed()) {
  menuTimer = now(); 
  updateMenu();
  }

 timeClient.update();
 setTime(myTZ.toLocal(timeClient.getEpochTime()));

 // Cathode protection logic
 if (interval_indx > 0) { // Cathode protection is enabled
  if ((menu != SET_UTC_OFFSET) && (menu != ENABLE_DST)) { // Changing UTC offset or DST setting can disrupt protection timer
   // At the first top of the hour, initialize cathode protection logic timer
   if (!initProtectionTimer && (minute() == 0)) { 
    protectTimer = 0;  // Ensures protection logic will be immediately triggered                   
    initProtectionTimer = true;
   }
   if ((now() - protectTimer) >= 60 * intervals[interval_indx]) {
    protectTimer = now();
    // The current time can drift slightly relative to the protectTimer when NIST time is updated
    // Need to make a small adjustment to the timer to ensure it is triggered at the minute change
    protectTimer -= ((second()+30)%60 - 30); 
    if (nixieOn) cathodeProtect();
   }   
  }
 }
 
 static time_t prevTime = 0, refreshScreensaver = 0;
 if (now() != prevTime) { // Update time every second
  prevTime = now();
  evalShutoffTime();   // Check whether nixies should be turned off (Auto shutoff mode)
  displayTime();     // Update the time displayed on nixies and on OLED
  if (menu == SCREENSAVER) {
   if (now() - refreshScreensaver > 1800) { // OLED bitmap occasionally can get corrupted after a few hours
    updateSelection();           // This will refresh screen saver bitmap every 30 minutes 
    refreshScreensaver = now();         
   }
   else if ((ssOption == 1) && (mod(now(),3)==0)) { // Switch screensaver scroll direction every 3 seconds
    long r = random(2); // Randomize switch between left and right
    if (r == 0) display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
    else display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
   }
  }
 }
 // Reset screen to screensaver (if enabled) or top level if encoder inactive for more than 60 seconds
 // Note that UTC offset and DST setting changes can change now() by one hour
 // (3600 seconds), so modulus operator is needed
 if ((mod(now() - menuTimer, 3600) > 60) && (menu != SCREENSAVER)) { 
  if (ssOption > 0) {
   menu = SCREENSAVER;
   updateSelection();
   refreshScreensaver = now();   
  }
  else if (menu != TOP) {
   menu = TOP;
   updateSelection();   
  } 
 }
}

void cathodeProtect() {
 int hour12_24 = set12_24 ? (unsigned char)hour() : (unsigned char)hourFormat12();
 unsigned char hourBcd = decToBcd((unsigned char)hour12_24);
 unsigned char minBcd = decToBcd((unsigned char)minute());
 unsigned char dh1 = (hourBcd >> 4), dh2 = (hourBcd & 15); 
 unsigned char dm1 = (minBcd >> 4), dm2 = (minBcd & 15);

 // All four digits will increment up at 10 Hz.
 // At T=2 sec, individual digits will stop at 
 // the correct time every second starting from 
 // the right and ending on the left
 for (int i = 0; i <= 50; i++){
  if (i >= 20) dm2 = (minBcd & 15); 
  if (i >= 30) dm1 = (minBcd >> 4); 
  if (i >= 40) dh2 = (hourBcd & 15);
  if (i == 50) dh1 = (hourBcd >> 4);
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, (dh1 << 4) | dh2);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, (dm1 << 4) | dm2);
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
  incMod10(dh1); incMod10(dh2);
  incMod10(dm1); incMod10(dm2);
  delay(100);
 }
}

inline void incMod10(unsigned char &x) { x = (x + 1 == 10 ? 0: x + 1); };

void displayTime(){
  char tod[10], time_str[20], date_str[20];
  const char* am_pm[] = {"AM", "PM"};
  const char* month_names[] = {"Jan", "Feb", "March", "April", "May", "June", "July", "Aug", "Sept", "Oct", "Nov", "Dec"};
  int hour12_24 = set12_24 ? (unsigned char)hour() : (unsigned char)hourFormat12();
  unsigned char hourBcd = decToBcd((unsigned char)hour12_24);
  unsigned char minBcd = decToBcd((unsigned char)minute());
  bool colonBlinkState = (bool)(second() % 2);

  if (!showZero && ((hourBcd >> 4) == 0)) { // If 10's digit is zero, we don't want to display a zero
  hourBcd |= (15 << 4); 
  }

  if (!nixieOn) {
  hourBcd = 255; 
  minBcd = 255;
  colonBlinkState = false;
  }
  else if (!enableBlink) {
  colonBlinkState = true;
  }
  
  // Write to shift register
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, hourBcd);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, minBcd);
  digitalWrite(latchPin, HIGH);  

  digitalWrite(colonPin, colonBlinkState); // Blink colon pin
  
  if ((menu == TOP) || (menu == SET_UTC_OFFSET)) {
   formattedTime(tod, hour12_24, minute(), second());
   sprintf(time_str, "%s %s", tod, am_pm[isPM()]);
   sprintf(date_str, "%s %d, %d", month_names[month() - 1], day(), year());
   display.fillRect(20,28,120,8,BLACK);
   display.setCursor(20,28);
   display.print(time_str);
   if (enableDST) {
    if (myTZ.utcIsDST(timeClient.getEpochTime())) {
     display.print(" DST");
    }
    else {
     display.print(" STD");
    }
   }
   display.setCursor(20,36);
   display.print(date_str);
   display.display();
  }
}

unsigned char decToBcd(unsigned char val)
{
 return ( ((val/10)*16) + (val%10) );
}

#define colonDigit(digit) digit < 10 ? ":0" : ":"
void formattedTime(char *tod, int hours, int minutes, int seconds)
{
 sprintf(tod, "%d%s%d%s%d", hours, colonDigit(minutes), minutes, colonDigit(seconds), seconds); // Hours, minutes, seconds
}

void evalShutoffTime() { // Determine whether Nixie tubes should be turned off
 
 if (!enableAutoShutoff) return;
 
 int mn = 60*hour() + minute();
 int mn_on = 15*autoShutoffOntime; 
 int mn_off = 15*autoShutoffOfftime;

 static bool prevShutoffState = true; 
 if ( ((mn_off < mn_on) && (mn > mn_off) && (mn < mn_on)) || // Nixies should be off
    (mn_off > mn_on) && ((mn > mn_off) || (mn < mn_on))) { 
   if (!manualOverride){
   nixieOn = false;
   digitalWrite(powerPin, true); // Set NCH6100HV power supply SHDN pin high (high voltage off)
   }
   if (prevShutoffState == true) manualOverride = false; 
   prevShutoffState = false;
 }
 else { // Nixies should be on
  if (!manualOverride){
   nixieOn = true;
   digitalWrite(powerPin, false); // Set NCH6100HV power supply SHDN pin low (high voltage on)
  }
  if (prevShutoffState == false) manualOverride = false; 
  prevShutoffState = true;
 }
  
}

void updateEncoderPos() {
  static int encoderA, encoderB, encoderA_prev;  

  encoderA = digitalRead(encoderPinA); 
  encoderB = digitalRead(encoderPinB);
 
  if((!encoderA) && (encoderA_prev)){ // A has gone from high to low 
   encoderPosPrev = encoderPos;
   encoderB ? encoderPos++ : encoderPos--; 
   menuTimer = now();
   if (menu != TOP) {
    updateSelection();
   }  
  }
  encoderA_prev = encoderA;   
}

#ifdef CLOCK_COLON
 const int n_set1 = 6; // 6 menu items on Settings 1
#else
 const int n_set1 = 5; // Otherwise, only 5 items
#endif

void updateMenu() { // Called whenever button is pushed

 switch (menu) {
  case TOP:
   menu = SETTINGS1;
   break;
   
  case SCREENSAVER:
   display.stopscroll();
   menu = SETTINGS1;
   break;
   
  case SETTINGS1:
   switch (mod(encoderPos,n_set1)) {
    case 0: // Timezone Offset
     menu = SET_UTC_OFFSET;
     break;
    case 1: // Enable DST
     menu = ENABLE_DST;
     break;
    case 2: // 12/24 Hours
     menu = SET_12_24;
     break;
     
#ifdef CLOCK_COLON
    case 3: // Blink Colon
     menu = BLINK_COLON;
     break; 
    case 4: // More Options
     menu = SETTINGS2;
     break;
    case 5: // Return
     menu = TOP;
     break;
#else
    case 3: // More Options
     menu = SETTINGS2;
     break;
    case 4: // Return
     menu = TOP;
     break;
#endif
   }
   break;
  case SETTINGS2:
   switch (mod(encoderPos,6)) {
    case 0: // Cathod Protection
     menu = CATHODE_PROTECT;
     break;
    case 1: // Auto Shut off
     menu = AUTO_SHUTOFF;
     break;
    case 2: // Enable Screensaver
     menu = SCREENSAVER_MENU;
     break;
    case 3: // Show Zero
     menu = SHOW_ZERO;
     break;
    case 4: // Reset Wifi
     menu = RESET_WIFI;
     break;
    case 5: // Return
     menu = SETTINGS1;
     break;
   }
   break;
   
  case RESET_WIFI:
   if (mod(encoderPos, 2) == 1){ // Selection = YES
    resetWiFi();
    menu = TOP; 
   }
   else { // Selection = NO
    menu = SETTINGS1;
   }
   break;
   
  case SET_UTC_OFFSET:
   EEPROM.write(EEPROM_addr_UTC_offset, (unsigned char)(mod(mySTD.offset/60,24))); 
   EEPROM.commit();
   initProtectionTimer = false;
   menu = SETTINGS1;
   break;
   
  case ENABLE_DST:
   EEPROM.write(EEPROM_addr_DST, (unsigned char)enableDST);
   EEPROM.commit();
   initProtectionTimer = false;
   menu = SETTINGS1; 
   break;
   
  case SET_12_24:
   EEPROM.write(EEPROM_addr_12_24, (unsigned char)set12_24);
   EEPROM.commit();
   menu = SETTINGS1;
   break; 

  case BLINK_COLON:
   EEPROM.write(EEPROM_addr_blink_colon, (unsigned char)enableBlink);
   EEPROM.commit();
   menu = SETTINGS1;
   break;
   
  case CATHODE_PROTECT: 
   EEPROM.write(EEPROM_addr_protect, interval_indx);
   EEPROM.commit();
   initProtectionTimer = false;
   protectTimer = 0;
   menu = SETTINGS2;
   break;
   
  case AUTO_SHUTOFF: 
   switch (mod(encoderPos,4)) {
    case 0: 
     menu = AUTO_SHUTOFF_ENABLE;
     break;
    case 1: 
     menu = AUTO_SHUTOFF_OFFTIME;
     break;
    case 2: 
     menu = AUTO_SHUTOFF_ONTIME;
     break;
    case 3: 
     menu = SETTINGS2;
     break;
   }
   break;
   
  case AUTO_SHUTOFF_ENABLE:
   EEPROM.write(EEPROM_addr_shutoff_en, (unsigned char)enableAutoShutoff);
   EEPROM.commit();
   menu = AUTO_SHUTOFF;
   break;
   
  case AUTO_SHUTOFF_OFFTIME: 
   EEPROM.write(EEPROM_addr_shutoff_off, (unsigned char)autoShutoffOfftime);
   EEPROM.commit();
   menu = AUTO_SHUTOFF;
   break;
   
  case AUTO_SHUTOFF_ONTIME: 
   EEPROM.write(EEPROM_addr_shutoff_on, (unsigned char)autoShutoffOntime);
   EEPROM.commit();
   menu = AUTO_SHUTOFF;
   break;
   
  case SCREENSAVER_MENU: 
   {
    int opt = mod(encoderPos,4);
    if (opt < 3) {
     ssOption = (uint8_t) opt;
     EEPROM.write(EEPROM_addr_screensaver, (unsigned char)ssOption);
     EEPROM.commit();
    }
    else menu = SETTINGS2; // Return
   }
   break;
   
  case SHOW_ZERO: 
   EEPROM.write(EEPROM_addr_showzero, (unsigned char)showZero);
   EEPROM.commit();
   menu = SETTINGS2;
   break;
 }
 encoderPos = 0; // Reset encoder position
 encoderPosPrev = 0;
 updateSelection(); // Refresh screen
}

void updateSelection() { // Called whenever encoder is turned
 int UTC_STD_Offset, dispOffset;
 
 display.clearDisplay();
 switch (menu) {
  case TOP:
   display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.setCursor(0,56);
   display.print("Click for settings");
   break;

  case SCREENSAVER: 
   if (ssOption == 1) { // show scrolling image
    display.clearDisplay();
    display.drawBitmap(20,23, invader1_bmp, INVADER_WIDTH, INVADER_HEIGHT, WHITE);
    display.drawBitmap(50,23, invader2_bmp, INVADER_WIDTH, INVADER_HEIGHT, WHITE);
    display.drawBitmap(80,23, invader1_bmp, INVADER_WIDTH, INVADER_HEIGHT, WHITE);
    display.setCursor(10,42);
    display.print("Click for settings"); 
    display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
   }
   break;

  case ENABLE_DST:
   if (encoderPos != encoderPosPrev) // Encoder has turned
    enableDST = !enableDST;
   myDST.offset = mySTD.offset;
   if (enableDST) {
    myDST.offset += 60;
   }
   myTZ = Timezone(myDST, mySTD);  
   // No break statement, continue through next case
   
  case SET_12_24:
   if (menu == SET_12_24 && encoderPos != encoderPosPrev) 
    set12_24 = !set12_24;
   displayTime();
   // No break statement, continue through next case

   case BLINK_COLON:
   if (menu == BLINK_COLON && encoderPos != encoderPosPrev) 
    enableBlink = !enableBlink;
   // No break statement, continue through next case
   
  case SETTINGS1:
   display.setCursor(0,0); 
   display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("SETTINGS (1 of 2)");
   display.setCursor(0,16);
   
   if (menu == SETTINGS1) setHighlight(0,n_set1);
   display.println("Set UTC Offset ");
   
   if (menu == SETTINGS1) setHighlight(1,n_set1);
   display.print("Auto DST    "); 
   if (menu == ENABLE_DST) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println( enableDST ? "On " : "Off" );
   
   if (menu == SETTINGS1) setHighlight(2,n_set1);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("12/24 Hours   ");
   if (menu == SET_12_24) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println( set12_24 ? "24" : "12" );

#ifdef CLOCK_COLON
   if (menu == SETTINGS1) setHighlight(3,n_set1);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("Blink Colon   "); 
   if (menu == BLINK_COLON) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println( enableBlink ? "On " : "Off" );
#endif
   
   if (menu == SETTINGS1) setHighlight(n_set1-2,n_set1);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println("More Options  ");
   
   if (menu == SETTINGS1) setHighlight(n_set1-1,n_set1);
   display.println("Return     ");
   break;

  case CATHODE_PROTECT: 
   if (encoderPos == 0 && encoderPosPrev == 0) // Encoder position was initialized
    encoderPos = interval_indx;
   interval_indx = mod(encoderPos, num_intervals);
   // No break statement, continue through next case
   
  case SHOW_ZERO: 
   if (menu == SHOW_ZERO && encoderPos != encoderPosPrev) {
    showZero = !showZero;
    displayTime();
   }
   // No break statement, continue through next case
   
  case SETTINGS2:
   display.setCursor(0,0); 
   display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("SETTINGS (2 of 2)");
   display.setCursor(0,16);
   
   if (menu == SETTINGS2) setHighlight(0,6);
   display.print("Protect Cathode ");
   if (menu == CATHODE_PROTECT) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   if (interval_indx == 0)
    display.println("Off");
   else
    display.println(intervals[interval_indx]);
   
   if (menu == SETTINGS2) setHighlight(1,6);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("Auto Shut Off  ");
   display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println( enableAutoShutoff ? "On " : "Off" );
   
   if (menu == SETTINGS2) setHighlight(2,6);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("Screensaver   ");
   display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println( (ssOption > 0) ? "On " : "Off" );
   
   if (menu == SETTINGS2) setHighlight(3,6);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("Show Zero    ");
   if (menu == SHOW_ZERO) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println( showZero ? "On " : "Off" );
   
   if (menu == SETTINGS2) setHighlight(4,6);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println("Reset Wifi   ");
   
   if (menu == SETTINGS2) setHighlight(5,6);
   display.println("Return     ");
   break;

  case RESET_WIFI:
   display.setCursor(0,0); 
   display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("RESET WIFI?");
   display.setCursor(0,16);
   setHighlight(0,2);
   display.println("No          ");
   setHighlight(1,2);
   display.println("Yes         ");
   break; 
    
  case SET_UTC_OFFSET:
   UTC_STD_Offset = mySTD.offset/60;
   if (encoderPos > encoderPosPrev) {
    UTC_STD_Offset = ((UTC_STD_Offset + 12 + 1) % 24) - 12;
   } else if (encoderPos < encoderPosPrev) {
    UTC_STD_Offset = ((UTC_STD_Offset + 12 - 1) % 24) - 12;
   }
   mySTD.offset = UTC_STD_Offset * 60;
   myDST.offset = mySTD.offset;
   if (enableDST) {
    myDST.offset += 60;
   }
   myTZ = Timezone(myDST, mySTD);
   
   display.setCursor(0,0);
   display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println("SET TIMEZONE OFFSET");
   display.println();
   display.print("  UTC ");
   display.print(UTC_STD_Offset >= 0 ? "+ " : "- ");
   dispOffset = UTC_STD_Offset;
   if (enableDST) {
    if (myTZ.utcIsDST(timeClient.getEpochTime())) {
     dispOffset += 1; // Include DST in UTC offset
    }
   }
   display.print(abs(dispOffset));
   display.print(" hours");
   displayTime();

   display.setCursor(0,48);
   display.println("Press knob to");
   display.print("confirm offset");
   break;

  case AUTO_SHUTOFF_ENABLE:
   if (encoderPos != encoderPosPrev) // Encoder has turned
    enableAutoShutoff = !enableAutoShutoff;
   // No break statement, continue through next case
   
  case AUTO_SHUTOFF_OFFTIME:
   if (menu == AUTO_SHUTOFF_OFFTIME) {
    if (encoderPos == 0 && encoderPosPrev == 0) // Encoder position was initialized
     encoderPos = autoShutoffOfftime;
    autoShutoffOfftime = mod(encoderPos, 96);
   }
   // No break statement, continue through next case
   
  case AUTO_SHUTOFF_ONTIME:
   if (menu == AUTO_SHUTOFF_ONTIME) {
    if (encoderPos == 0 && encoderPosPrev == 0) // Encoder position was initialized
     encoderPos = autoShutoffOntime;
    autoShutoffOntime = mod(encoderPos, 96);
   }
   // No break statement, continue through next case
   
  case AUTO_SHUTOFF: 
   display.setCursor(0,0);
   display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println("AUTO SHUT-OFF");
   display.setCursor(0,16);
   
   if (menu == AUTO_SHUTOFF) setHighlight(0,4);
   display.print("Enable    ");
   if (menu == AUTO_SHUTOFF_ENABLE) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println( enableAutoShutoff ? "On " : "Off" );
   
   if (menu == AUTO_SHUTOFF) setHighlight(1,4);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("Turn Off Time ");
   if (menu == AUTO_SHUTOFF_OFFTIME) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   char timestr[7];
   int hr, mn;
   fifteenMinToHM(hr, mn, autoShutoffOfftime);
   sprintf(timestr, "%d%s%d", hr, colonDigit(mn), mn); 
   display.println(timestr);
   
   if (menu == AUTO_SHUTOFF) setHighlight(2,4);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.print("Turn On Time ");
   if (menu == AUTO_SHUTOFF_ONTIME) display.setTextColor(BLACK,WHITE);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   fifteenMinToHM(hr, mn, autoShutoffOntime);
   sprintf(timestr, "%d%s%d", hr, colonDigit(mn), mn); 
   display.println(timestr);
      
   if (menu == AUTO_SHUTOFF) setHighlight(3,4);
   else display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println("Return     ");
   break;
   
  case SCREENSAVER_MENU:
   display.setCursor(0,0);
   display.setTextColor(WHITE,BLACK);
   display.println("SCREENSAVER OPTIONS");
   display.setCursor(0,16);
   
   setHighlight(0,4);
   display.print("Disable      ");
   if (ssOption == 0) display.println("* "); else display.println(" ");
   
   setHighlight(1,4);
   display.print("Scrolling Image  ");
   if (ssOption == 1) display.println("* "); else display.println(" ");
   
   setHighlight(2,4);
   display.print("Turn Off OLED   ");
   if (ssOption == 2) display.println("* "); else display.println(" ");
   
   setHighlight(3,4);
   display.println("Return        ");
   break;    
 }
 display.display(); 
}

void fifteenMinToHM(int &hours, int &minutes, int fifteenMin)
{
 hours = fifteenMin/4;
 minutes = (fifteenMin % 4) * 15; 
}

void resetWiFi(){
 WiFiManager MyWifiManager;
 MyWifiManager.resetSettings();
 delay(1000);
 ESP.restart();
}

void setHighlight(int menuItem, int numMenuItems) {
 if (mod(encoderPos, numMenuItems) == menuItem) {
  display.setTextColor(BLACK,WHITE);
 }
 else {
  display.setTextColor(WHITE,BLACK);
 }
}

inline int mod(int a, int b)
{
  int r = a % b;
  return r < 0 ? r + b : r;
}

void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
 display.clearDisplay();
 display.setCursor(0,0);
 display.println("To configure Wifi, ");
 display.println("connect to Wifi ");
 display.print("network: ");
 display.println(AP_NAME);
 display.print("password: ");
 display.println(AP_PASSWORD);
 display.println("Open 192.168.4.1");
 display.println("in web browser");
 display.display(); 
}

void buttonPoll(){
 encoderButton.poll();
}

ObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

FILM:
https://www.youtube.com/watch?v=Z75RE9ZDmlI&t=3s
Załączniki
Edge led clock.rar
(138.03 KiB) Pobrany 165 razy

ODPOWIEDZ